Jaufré Rudel (1113-1170)
Recueil: chansons

Qui non sap esser chantaireQui non sap esser chantaire
                                   braire
deu quant au lo ver sonar
                                   clar
e que son per tot mesclat
                                  prat
e'l rozal del mati s'espan
                                blan
sobre l'erba josta'l sauza.

Non aus semblan ni vejaire
                                   faire
qu'eu l'am ni l'aus desamar
                                       ar
q'en amor son drut mirat
                                   fat
e'il fals amador ab engan
                                  van
cui amors engann'e bauza.

Non es reis ni emperaire
                              gaire
que l'ause'l mantel drechar
                                    var
ni far q'agues acatat
                          grat.
Ric me fai la noig en somnian,
                                        tan
m'es vis q'en mos bratz l'enclauza.

Lai n'irai el sieu repaire,
                              laire,
em peril qom de passar
                              mar.
Si de mi no'il pren pitat,
                               bat
fer freg. Las! tan la vau pregan
                                          qan
ni ja ren de leis me'n jauza.

Si no'm vol amar m'amia,
                                dia,
pos eu l'am, s'il m'amara;
                                   ja
q'eu sui al seu mandamen,
                                   gen
li serai si'm vol retener:
                              ver
li dirai, q'autrez i menta !

 


Jaufré Rudel

 

02jaufrerudel